AgroEnergia 2021 to program wsparcia kierowany do rolników. Jest on organizowany przez NFOŚiGW i ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej na obszarach rolniczych. Nabór wniosków w 1 części programu ruszył 1 października 2021 roku i potrwa do wyczerpania zapasów. Ta część dotyczy dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, magazynów energii oraz pomp ciepła.

W ramach ogłoszonego naboru można ubiegać się o: dotacje, ale również niskooprocentowane pożyczki wspierające realizację projektów. Co ważne, przedsięwzięcia zgłaszane do dofinansowania nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.

– W przypadku osób fizycznych: oprocentowanie wyniesie 3%, kredyt na 15 lat, możemy sfinansować 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku, gdy beneficjent posiada działalność oprocentowanie wyniesie 2,5%. Jest to oprocentowanie stałe, które przez okres 15 lat się nie zmieni. – Ryszard Gliński

Budżet programu, łącznie z naborem, który odbył się w 2019 r., to 200 mln zł (w tym bezzwrotne formy dofinansowania 153,4 mln zł, a zwrotne formy 46,6 mln zł).

Kto może ubiegać się o dotację AgroEnergia 2021?

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

  • osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha
  • i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne,
  • a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha
  • i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).

Zasady ubiegania się o dotacje z 1 części programu AgroEnergia 2021

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej:

  • instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  • instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ. Sumarycznie moc całej instalacji może przekroczyć 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek  nie mogą przekraczać 50 kW. Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.

Ile wyniesie dotacja?

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji fotowoltaicznej.

Na mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii można uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 25 tys. zł.

Moc instalacji% bezzwrotnej dotacjiMaksymalna kwota dotacji
Instalacje fotowoltaiczne od 10 kWp do 30 kWpdo 20%15 000 zł
Instalacje fotowoltaiczne od 30 kWp do 50 kWpdo 13%25 000 zł

Jeśli chodzi o instalacje hybrydowe, łączące np. fotowoltaikę i pompę ciepła, możesz otrzymać nawet 10 000 złotych.

Pamiętaj, że jako rolnik możesz dodatkowo odliczyć instalację fotowoltaiczną od podatku rolnego. Od poniesionych kosztów wystarczy odjąć kwotę dofinansowania i z uzyskanej różnicy możesz odliczyć 25% podatku rolnego.

Zgłoś się do nas! Pomożemy w kwestiach formalnych i technicznych. Oferujemy wsparcie w doborze najlepszych komponentów oraz projekcie instalacji tak, aby spełniała ona kryteria danego programu i odpowiadała na rzeczywiste zapotrzebowanie gospodarstwa na energię elektryczną. Oferujemy również kompleksową i profesjonalną obsługę posprzedażową, w ramach której świadczymy usługi serwisowe instalacji na każdym etapie jej eksploatacji.