Od połowy lipca można dostać dotację na wymianę kopciucha i termomodernizację domu jednorodzinnego. Program jest zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego wojewódzkie oddziały.  Czym Czyste Powietrze Plus różni się od Czystego Powietrza i ile będzie można w jego ramach otrzymać dofinansowania? 

Zmiany w programie Czyste Powietrze Plus

Program Czyste Powietrze Plus będzie dostępny tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

Prefinansowanie

W nowej odsłonie programu Czyste Powietrze Plus właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się  o dofinansowanie otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem planowanej inwestycji. Jak zaznaczyła bowiem Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska – zasadniczą zmianą w tym programie jest ta, dotycząca prefinansowania do 50 proc. kwoty dotacji w bardzo krótkim czasie. Natomiast druga część dotacji dotrze do beneficjenta po zakończeniu prac.

Dofinansowanie dla mniej zamożnych

Nowa edycja programu ma na celu wsparcie osób, które dysponują mniejszymi środkami na wymianę starych kotłów na nowoczesne ogrzewanie. Stąd w programie Czyste Powietrze Plus pojawiają się podwyższone kwoty dotacji dla najmniej zarabiających.

Zmiany w programie zakładają, w przypadku prefinansowania inwestycji, zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnych kwot dotacji na prace remontowe dla osób o najniższych dochodach, uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia. Dofinansowania wzrasta z 69 tys. do 79 tys. zł.

dofinansowanie Czyste Powietrze Plus

Warunki otrzymania podwyższonej dotacji i zaliczki na modernizację

Aby otrzymać dotację zwiększoną o 10 tys. zł. wnioskodawca musi należeć do grupy beneficjentów o najniższych dochodach. Fakt ten musi zostać potwierdzony stosownym zaświadczeniem o wysokości zarobków. 

Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach inwestycji można będzie podpisać umowy z 3 wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku. Nabór wniosków rozpoczął się 15 lipca, wnioski można składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie.