Wiemy już oficjalnie – nowy nabór wniosków programu Mój Prąd 3.0 rusza 1.07.2021 r. Zakończenie planowane jest na 20.12.2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków. Na dotację i zwrot kosztów kwalifikowanych w projekcie będą mogły liczyć także osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę po 31.01.2020 r. Program niestety nie obejmuje – tak jak się spodziewaliśmy – dodatkowych komponentów z zakresu magazynowania energii. Przydomowe magazyny energii, stacje ładowania samochodów elektrycznych czy akumulatorów ciepłej wody. Te elementy, które – według wcześniejszych zapowiedzi resortu – miały być dofinansowywane w trzecim naborze, ostatecznie mają być wspierane dopiero od czwartej edycji programu.

Mój prąd 3.0- warunki

  • rozpoczęcie nowego naboru wniosków rusza 01.07.2021, planowo potrwa do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków,
  • koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r.,
  • dotacja wyniesie maksymalnie 3000 zł, nie przekraczając jednocześnie 50% kosztów całej instalacji,
  • kierowana jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
  • moc przydomowej mikroinstalacji fotowoltaicznej musi wynosić od 2 kW do 10 kW,
  • budżet 534 mln zł
  • finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD
  • dofinansowaniu nie podlegają projekty rozbudowy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Mój Prąd 3.0- dopłaty do fotowoltaiki

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej wyniesie maksymalnie 3000 zł. Tak jak obecnie, będzie mogło pokryć nie więcej niż 50% wartości inwestycji. Zmniejszył się także budżet programu. Jest on ponad dwukrotnie niższy od budżetu dwóch pierwszych edycji programu i wynosi nieznacznie ponad 0,5 mld zł. Obniżenie dofinansowania do 3 tys. zł nieznacznie zmniejszy opłacalności inwestycji, kosztującej dziś średnio dla przykładu ok.20 tys.zł (dla instalacji o mocy 4 kW). Okres zwrotu wydłuży się zaledwie o kilka miesięcy, przy czym sam tegoroczny wzrost cen prądu w dużej mierze i tak zrekompensuje tę zmianę.

Kto i kiedy może zgłosić się do programu Mój Prąd 3.0?

Program ten nie dotyczy firm. Z dotacji mogą skorzystać wszystkie osoby fizyczne produkujące energię elektryczną ze słońca na własne potrzeby. Nabór wniosków planowo potrwa od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. (z możliwością przedłużenia trwania programu) lub do wyczerpania środków. 

Ważne: w poprzednim naborze pula dotacji wyczerpała się przed czasem, pomimo dodatkowych 100 milionów złotych wsparcia z NFOŚiGW. W związku z tym, wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę warto złożyć w pierwszym możliwym terminie.

Pomoc w uzyskaniu dotacji na fotowoltaikę

Greenfoton może Ci w tym pomóc. Napisz do nas, a my przeprowadzimy Cię przez wszystkie formalności i zaprojektujemy Twoją indywidualną instalację fotowoltaiczną.