Instalacje fotowoltaiczne umożliwiają pozyskiwanie darmowej energii ze słońca. Obecnie każdy może stać się właścicielem przydomowego systemu fotowoltaicznego. Jeśli zastanawiasz się nad montażem paneli fotowoltaicznych, przeczytaj nasz artykuł. Wyjaśniamy to, jakie są formy finansowania fotowoltaiki oraz jakie są aktualne dofinansowania. Zapraszamy do lektury.

Jakie są formy finansowania fotowoltaiki?

Obecnie na rynku dostępne są trzy formy wsparcia w przypadku inwestycji w panele fotowoltaiczne. Są to: kredyty preferencyjne, dotacje i subwencje. Większość z tych form pomocy działa wstecz, co oznacza, że najpierw musisz ponieść koszty, które następnie zostaną Ci częściowo zwrócone. Budżet na dofinansowania do Fotowoltaiki jest bardzo duży, co wynika ze znaczenia jakie odgrywają odnawialne źródła energii. Unia Europejska jako wspólnota dyktuje warunki, które muszą spełniać państwa członkowskie. Jako, że Polska posiada zbyt mały udział odnawialnych źródeł energii, Unia przekazuje do kraju dużą ilość pieniędzy. Środki przeznaczane są m.in. na zwiększenie ilości instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu możesz skorzystać z wielu form wsparcia, które pozwolą Ci znacznie obniżyć koszty montażu paneli słonecznych.

Na czym polegają określone formy finansowania fotowoltaiki?

Finansowanie fotowoltaiki w Polsce jest obecnie możliwe dla każdego. Na rynku dostępnych jest wiele form wsparcia, które wykorzystują pieniądze krajowe lub europejskie. Systemem dofinansowań w Polsce zajmują się instytucje rządowe i samorządowe. Tworzą one programy wsparcia oraz określają warunki uzyskania dofinansowania. Na rynku dostępne są zarówno bezzwrotne formy dofinansowania (oznacza to, że nie zwracasz pieniędzy, które uzyskasz w ramach dofinansowania) oraz pożyczki lub kredyty niskoprocentowe (zwracasz pieniądze na bardzo korzystnych warunkach).

Zanim zdecydujesz się na konkretny program lub formę dofinansowania, powinieneś oszacować koszty instalacji, określić zapotrzebowanie na prąd czy wielkość instalacji. Ważne jest także sprawdzenie dostępnych na rynku oferti. Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się tego, jakie są dofinansowania na fotowoltaikę, możesz śledzić stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odpowiada m.in. za program “Mój prąd”.

Na czym polegają kredyty na systemy fotowoltaiczne? 

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju jest coraz bardziej powszechne. W dofinansowaniach coraz częściej uczestniczą także instytucje bankowe, udzielając kredyty na większe instalacje. Kredyt na fotowoltaikę to jedna z form wsparcia, z której mogą skorzystać osoby fizyczne (status osoby fizycznej posiada każdy od chwili urodzenia, aż do śmierci). Kredyt na fotowoltaikę przyznawany jest na dogodnych warunkach, które nie byłyby normalnie dostępne na rynku. Standardowo, kredyt uzyskuje się po spełnieniu warunków zdolności kredytowej. W zależności od wyboru konkretnego banku, warunki mogą się nieznacznie zmienić. Każdy bank ustala inną wysokość oprocentowania kredytu, inny maksymalny okres kredytowania, inną maksymalną kwotę kredytu oraz inną prowizję za udzielenie kredytu.

W ramach rządowego programu „Czyste powietrze” możesz otrzymać finansowanie w formie pożyczki, obejmującej 100% kosztów kwalifikowanych. Jeśli wybierzesz taką formę wsparcia, będziesz mógł otrzymać maksymalnie 30 000 złotych pożyczki, z oprocentowaniem 2,4%, na okres maksymalnie 15 lat. Dla porównania, PKO Bank Polski oferuje kredyt na Fotowoltaikę w wysokości do 50 tysięcy, z oprocentowaniem 4,99%, na okres maksymalnie 10 lat. Obecnie większość czołowych banków umożliwia pozyskanie kredytu na Fotowoltaikę, dlatego warto przeanalizować różne oferty i wybrać najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb. Musisz pamiętać jednak o tym, że pozyskanie kredytu wiąże się z koniecznością spełnienia warunków zdolności kredytowej. 

Jak działa leasing na fotowoltaikę? Kto może skorzystać?

Kolejną formą finansowania fotowoltaiki jest leasing, który opiera się na mniejszej ilości formalności. Leasing jest skierowany jednak przede wszystkich do przedsiębiorców. Chcąc pozyskać leasing na fotowoltiakę, nie musisz przygotowywać dużej ilości dokumentów. Udzielaniem leasingów zajmują się firmy leasingowe, które praktykują uproszczone procedury akceptowania wniosków. Sama procedura jest bardzo prosta i intuicyjna, a okres procedowania decyzji wynosi około 1-2 tygodnie. Leasing na fotowoltaikę działa podobnie jak leasing samochodowy. Leasingodawca umożliwia Ci korzystanie z rzeczy, którą możesz wykorzystywać do swoich celów gospodarczych. Przez cały okres trwania umowy między Tobą a leasingodawcą, produkt jest własnością leasingodawcy. Ty jako leasingobiorca ponosisz opłaty leasingowe, które jednak możesz wliczyć w koszty utrzymania przychodu. Dzięki temu masz możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

Po zakończeniu umowy nabywasz prawa do posiadania rzeczy, w tym wypadku instalacji fotowoltaicznej. Leasing jest korzystny między innymi dlatego, że na początku nie musisz wykładać własnych środków. W trakcie trwania umowy spłacasz raty leasingu, łącznie ponosząc koszty około 110% inwestycji. Dla przykładu dla wartości oferty leasingowej w wysokości 100 000 tysięcy i 5 letnim okresie leasingu, najpierw poniesiesz koszty pierwszej wpłaty w wysokości 10 000 tysięcy. Kolejne 59 rat wyniesie około 1445 zł. Do tego doliczyć należy wartość końcową 15 000 złotych, co łącznie utworzy koszt około 110 000 złotych, czyli około 110%. Jeśli nie masz wystarczających środków na zainwestowanie w Fotowoltaikę oraz nie chcesz skorzystać z dofinansowania, powinieneś wybrać takie formy wsparcia, jak kredyty z niskim oprocentowaniem lub leasing.

Czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku?

Warto wspomnieć o uldze termomodernizacyjnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Ulga ta stanowi część rządowego programu. Dzięki niej możesz od dochodu odjąć wydatki, poniesione na zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynku.  Jeśli chodzi o dokładne dane, każdy właściciel domu jednorodzinnego może odliczyć od podstawy podatku dochodowego do 53 000 złotych (z VAT) wydatków na instalację fotowoltaiczną. Koszty te możesz odliczyć w okresie maksymalnie 6 lat. Oznacza to, że możesz odliczać różne części inwestycji w następujących po sobie latach. Ważne jest także to, że nie można odliczyć kwoty, która została pokryta przez dofinansowanie z krajowego lub unijnego programu wsparcia dla Fotowoltaiki.

Jakie są aktualne dofinansowania na fotowoltaikę?

Dotacje na systemy fotowoltaiczne to kolejna opcja pozyskania finansowania na inwestycję. O dotację na fotowoltaikę mogą starać się osoby prywatne (osoby fizyczne) czy np. jednostki samorządu terytorialnego. Najczęściej instytucje rządowe i samorządowe zajmują się pozyskiwaniem dofinansowań, z których mogą korzystać osoby prywatne. W tym wypadku osobą prywatną jesteś Ty. W związku z takim założeniem realizowane są krajowe programy dofinansowań na Fotowoltaikę oraz unijne programy dofinansowań. Środki unijne otrzymują do dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

Program „Mój prąd”

Obecnie realizowany jest między innymi, rządowy (krajowy) program “Mój prąd”. Program ten, skierowany do osób fizycznych, umożliwia pozyskanie dofinansowania na mikroinstalację o mocy do 10 kW. Program oferuje pomoc bezzwrotną, pokrywającą maksymalnie 50% kosztów inwestycji. Przydzielaniem wniosków zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Drugi nabór wniosków zakończył się 6 grudnia. Ocena wniosków potrwa planowo do I półrocza 2021 roku. Następnie, po zakończeniu i podsumowaniu obecnej edycji, będziesz mógł złożyć wniosek o dofinansowanie w kolejnym naborze. Wnioski o dofinansowanie składa się za pomocą strony internetowej. Oznacza to, że wniosek musisz podpisać za pomocą e-dowodu, profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Program „Energia Plus”

Dofinansowanie na Fotowoltaikę możesz pozyskać także z programu “Energia plus”. Skierowany jest on do przedsiębiorców, a szczególnie do MIŚ – czyli małych i średnich przedsiębiorców. Środki możesz pozyskać m.in. na budowę instalacji fotowoltaicznej. Program przewiduje dwie formy wsparcia: zwrotne pożyczki oraz bezzwrotne dotacje. Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza. Nabór wniosków o dotację prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecny nabór trwa do 17 grudnia 2021 roku. Może się on jednak zakończyć wcześniej w przypadku wyczerpania alokacji środków.

Program „Czyste powietrze”

Kolejny program oferujący dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych to “Czyste powietrze”. Skierowany jest on do przede wszystkim do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Co ważne, dofinansowanie możesz uzyskać wyłącznie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowe oraz na przeprowadzenie termomodernizacji budynki, np. poprzez instalację paneli fotowoltaicznych. Dofinansowanie na Fotowoltaikę może wynieść maksymalnie 50%, z założeniem kwoty nie wyższej niż 5 000 złotych. Warto wiedzieć, że równocześnie możesz korzystać także z innego dofinansowania na Fotowoltaikę. Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć do właściwego w swoim obszarze zamieszkania, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek możęsz złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej. Informacje o aktualnych naborach znajdziesz na stronie właściwego w swoim obszarze zamieszkania WFOŚiGW.

Jakie są obecne dofinansowania dla mieszkańców Warszawy?

Dofinansowania na Fotowoltaikę oferują także poszczególne województwa, które realizują własne programy (najczęściej z środków unijnych). Taki program może zakładać wsparcie dla mieszkańców w postaci zwrotnej (pożyczki) lub bezzwrotnej (dofinansowania). Jeśli zdecydujesz się za zamontowanie instalacji fotowoltaicznej w Warszawie, będziesz mógł liczyć na uzyskanie dofinansowania w wysokości maksymalnie 15 000 złotych. Taką kwotę możesz otrzymać przy założeniu, że suma ta musi rozłożyć się na maksymalnie 1 500 zł/1kWp. Z tych środków możesz skorzystać jako osoba prywatna, jako przedsiębiorca lub jako członek wspólnoty mieszkaniowej. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzi Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. W ramach aktualnie trwającego naboru, wnioski możesz składać do 31 marca 2021 roku.