Od początku 2021 pojawi się nowa pozycja na rachunku za energię elektryczną – opłata mocowa. Wprowadzenie rynku mocy ma na celu zapewnienie dodatkowego finansowania elektrowniom konwencjonalnym oraz stałe dostawy prądu. Teoretycznie zwiększy to stabilność cen energii. W związku z tym Twoje rachunki za prąd wzrosną. Przeczytaj o ile!

 

Czym jest opłata mocowa?

Urząd Regulacji Energetyki wskazuje, że dzięki tej dodatkowej opłacie zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne. Rynek ma zapewnić stałe dostawy prądu oraz zwiększyć stabilność jego cen.

W okresach, kiedy zużycie prądu jest najwyższe, elektrownie mogą mieć problemy z zaspokojeniem podaży na energię elektryczną. Stąd też potrzebne są rezerwy. Będzie je można wykorzystać w czasie największego zapotrzebowania. Ne te rezerwy elektrownie potrzebują dodatkowych środków.

 

Jaka będzie wysokość tej opłaty?

Odbiorcy energii zostali podzieleni w ustawie o mocy na gospodarstwa domowe oraz pozostałych odbiorców.

W przypadku gospodarstw domowych opłata mocowa będzie stawką miesięczną, uzależnioną od rocznego zużycia energii elektrycznej, a jej miesięczny poziom wyniesie odpowiednio:

 

  • 4,48 zł – dla zużycia od 500-1200 kWh
  • 7,47 zł – dla zużycia od 1200-2800 kWh
  • 10,46 zł – dla zużycia powyżej 2800 kWh.

 

Opłata mocowa dla domu – ile będziesz musiał dopłacić?

Statystyczne gospodarstwo domowe w Polsce zużywające 3000 kWh na rok, płaci rachunki miesięczne w granicach 140 zł. Po wprowadzeniu opłaty mocowej owe gospodarstwo zapłaci dodatkowe 125,25 zł, co daje nam 13 rachunek w roku.

 

Opłata mocowa dla firmy – ile będziesz musiał dopłacić?

Natomiast odbiorcy innych taryf niż domowe (np. C21 –mali przedsiębiorcy) będą obłożeni dodatkową opłatą od każdego zużytego kWh od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  w wysokości 7,62 grosza, co stanowi około 12% aktualnej ceny energii elektrycznej i dystrybucji.

Przedsiębiorstwo produkcyjne X zużywa rocznie 100 MWh energii elektrycznej. Przy obecnej stawce rachunek przedsiębiorstwa wynosi około 55 000 zł. W roku 2021 przedsiębiorstwo to zapłaci dodatkowe 7620 zł z tytułu opłaty mocowej, co daje około 13,5 % więcej w stosunku do roku poprzedniego.

 

Elektrownia słoneczna – oszczędność na opłacie mocowej

Będąc właścicielem własnej elektrowni słonecznej opartej na instalacji fotowoltaicznej, produkujesz energię elektryczną na własny użytek. Korzystasz z sieci energetycznej jedynie do ,,magazynowania,, nadwyżek produkcji naszego systemu.

Przy odpowiednio dobranym systemie, zakup energii od dystrybutora w skali roku będzie niższy niż 0.5MWh/rok. Dzięki temu, prosumenci będą płacić minimalną opłatę mocową w wysokości 1.87zł/ms.