Wzrost liczby działających instalacji fotowoltaicznych może mieć przełożenie na częstotliwość występowania niebezpiecznych zjawisk, choćby ze względu na efekty skali. Pożary instalacji fotowoltaicznych są ostatnimi czasy nagłaśniane. Jednak jest to zjawisko marginalne, ale mimo wszystko tego zagrożenia nie można lekceważyć.

W Polsce nie są tworzone jeszcze oficjalne statystyki dotyczące pożarów instalacji PV. Opierając się jednak o dane medialne i zgłoszenia do PTPV można powiedzieć, że na kilkaset tysięcy mikroinstalacji PV rocznie dochodzi w Polsce do kilku pożarów. Natomiast w Wielkiej Brytanii przez ostatnie 7 lat odnotowano 58 takich pożarów.

Z jakich powodów instalacja fotowoltaiczna może ulec awarii skutkującej pożarem? Na co zwracać uwagę, aby uchronić się przed poważnymi awariami?

Przyczyny pożarów instalacji fotowoltaicznych

przyczyny pożarów instalacji fotowoltaicznych

,,Fotowoltaika jest bezpieczną technologią i staje się coraz bezpieczniejsza. Ponieważ właściciele instalacji PV coraz częściej przykładają dużą wagę do stosowania komponentów wysokiej jakości, występuje coraz mniej przypadków pożarów wywołanych przez instalacje PV”.

Potwierdzają to także brytyjskie badania z 2017 roku, wykazujące zaledwie 0,007% szkód pożarowych wywołanych przez instalacje PV. 

Komponenty niskiej jakości

Instalacja fotowoltaiczna to urządzenie elektryczne, w którym napięcia dochodzą do 1000V, a płynące prądy mogą osiągać wartość 10A. Tak jak każde urządzenie elektryczne – może się zepsuć. Dlatego aby zapobiec poważnych awarii, powinniśmy wybierać dobrej klasy komponenty. Instalacja przygotowana „w bardzo atrakcyjnej cenie” lub „po kosztach” stanowi duże zagrożenie. Stosowanie niskiej jakości materiałów, w przyszłości, może okazać się bardzo nieopłacalne i niebezpieczne. Tu warto nadmienić, że wybór opierający się wyłącznie o kryterium ceny długoterminowo nie daje gwarancji poprawnego działania ani bezpieczeństwa. Nawet jeśli zostanie udzielona wieloletnia gwarancja na produkty. Firma dbająca o bezpieczeństwo swoich klientów, nie będzie zniżała swoich cen kosztem gorszej jakości komponentów .

Niedoświadczenie instalatorzy

Kolejną przyczyną pożarów instalacji są błędy w montażu. Niedoświadczone lub niedokładne grupy monterskie mogą wykonać wiele pomyłek, w skutek których może dojść do zapalenia się instalacji. Wśród takich błędów najczęściej dochodzi do niewłaściwego wykonania połączeń elektrycznych czy niezastosowania odpowiednich przestrzeni na okablowaniu, co może przyczynić się do naruszenia połączeń elektrycznych na skutek naprężeń mechanicznych i termicznych. Zdarza się, że monterzy poprowadzą przewody w niewłaściwych miejscach (tam, gdzie są narażone na tarcia czy przygniecenia) lub w niewłaściwy sposób (luźno, bez odpowiednich mocowań, bądź bez dodatkowych osłon UV).

Do najczęstszych błędów popełnianych przez monterów zaliczamy:

  • Niedokręcone śruby – jest to jeden z najniebezpieczniejszych błędów popełnianych przez instalatorów. Zbyt luźna śruba łatwo może wypaść – a to może sprawić, że podtrzymywane przez nią elementy instalacji zaczną ”pracować”. Przez co będą narażone na uszkodzenia mechaniczne (np. przetarcia przewodów).
  • Źle wykonane rozdzielnice DC,
  • Niewłaściwy dobór lub montaż tzw. szybkozłączek – kolejnym grzechem instalatorów fotowoltaiki jest mieszanie różnych typów złączek (typu MC4 z typem H4) bądź mieszanie ich rodzajów (złączki od różnych producentów).
  • Źle poprowadzone przewody – niestety, nie są rzadkością instalacje, w których przewody przeprowadzane są w niewłaściwych miejscach (tam, gdzie są narażone na tarcia czy przygniecenia) lub niewłaściwy sposób (luźno, bez odpowiednich mocowań, bądź bez dodatkowych osłon UV). Innym przykładem często popełnianego błędu może być tworzenie tzw. pętli indukcyjnych.
  • Brak uziemień – połączenia wyrównawcze, szerzej znane jako uziemienia poprawiają bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej pod kątem potencjalnych przepięć, ryzyka porażenia czy wyładowań elektrycznych. Niestety, wielu instalatorów całkowicie pomija ten aspekt.

Samodzielny montaż

Zły dobór komponentów, źle podłączone kable, każde ”niedociągnięcie montażowe” może skutkować poważną awarią. Rozumiemy potrzebę zaoszczędzenia, ale trzeba pamiętać, że filmik instruktażowy na youtube nie zastąpi lat doświadczenia oraz wiedzy profesjonalistów. Znaczna część pożarów, do których dochodzi na świecie, jest spowodowana właśnie tym, że montaż został wykonany samodzielnie i nieprofesjonalnie.

Czynniki zewnętrzne

Nawet jeśli wszystko zostanie dokładnie zamontowane i sprawdzone może dojść do zdarzeń, na które nie mamy wpływu. Jak się okazuje, pożary instalacji fotowoltaicznych są najczęściej wywołane właśnie czynnikami zewnętrznymi. Może być to uderzenie pioruna. Może to być dzikie zwierze uszkadzające okablowanie.

Jak możemy zadbać o naszą instalację

Nasza instalacja jak i każde urządzenie elektryczne z biegiem lat się zużywa. Dlatego warto pamiętać o regularnych przeglądach, tak aby w porę zapobiec ewentualnym awariom. Przeglądy nie tylko redukują ryzyko samozapłonu paneli fotowoltaicznych, ale zapewniają efektywną pracę instalacji PV. Zaniedbana instalacja fotowoltaiczna pracuje mniej efektywnie. Jest również bardziej podatna na awarie i zwarcia.

Warto również ubezpieczyć swoją instalację, tak aby w razie awarii lub pożaru można było liczyć na wsparcie ubezpieczyciela.

Firma GREENFOTON chce jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo swoich inwestorów. Oferujemy okresowe przeglądy systemów fotowoltaicznych oraz zapewniamy nieodpłatne ubezpieczenie instalacji na okres 3 lat.