Obecnie dotację do pomp ciepła mogą otrzymać jedynie te osoby, które wymieniają źródło ogrzewania. Wsparcie to można uzyskać w ramach działającego od 2019 roku programu Czyste Powietrze. Jednak wkrótce po wsparcie będą mogły ubiegać się również właściciele nowo budowanych domów. Już na przełomie kwietnia i maja 2022 r. wystartuje nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Moje Ciepło. Dostępność programu będzie jednak ograniczona. Zasady, na których można będzie sięgnąć po pieniądze, będą bardzo restrykcyjne.

Kto skorzysta z Mojego Ciepła?

Program skierowany będzie do właścicieli bądź współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych i dotyczyć będzie zakupu oraz montażu pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych. 

Jednak, jak zauważa posłanka Krystyna Skowrońska, nie oznacza to, że na dofinansowanie mogą liczyć wszyscy zainteresowani. Program Moje Ciepło zawierać będzie dodatkowy warunek, tak żeby promować budownictwo energooszczędne. Budynki muszą spełniać bowiem określone kryteria – bardziej wyśrubowane niż te, na które wskazują warunki techniczne z 2021 roku, powszechnie określane mianem WT2021.

“Według WT2021 wymaga się, by współczynnik energii pierwotnej danego budynku nie przekraczał 70 kWh/mkw rocznie. Natomiast dofinansowanie z programu Moje Ciepło otrzymają jednak wyłącznie właściciele budynków, których współczynnik energii pierwotnej wynosi co najwyżej 63 kWh/mkw. W kolejnych latach wymogi mają być jeszcze bardziej restrykcyjne i wymagane będzie EP na poziomie maksymalnie 55 kWh/mkw rocznie. Oznacza to, że wiele osób zainteresowanych projektem nie będzie mogło z niego skorzystać” – wskazuje parlamentarzystka. 

Co istotne z Mojego Ciepła będą mogły skorzystać osoby, które kupiły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu. Dofinansowaniu podlegają koszty kwalifikowane poniesione od 01.01 2021r.

Program Moje Ciepło – jaka wysokość dopłaty?

Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW będzie dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie: 

  • maksymalnie 7.000 zł w przypadku powietrznej pompy ciepła
  • maksymalnie 21.000 zł. w przypadku natomiast gruntowej pompy ciepła

Budżet całego programu to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Przykładowe symulacje dopłat z “Mojego Ciepła”

Oto nasza symulacja maksymalnej wysokości dopłat, jaką będzie można uzyskać w ramach programu “Moje Ciepło”:

Wartość inwestycji w pompę
ciepła [zł]
Maksymalna wysokość
dofinansowania [%]
Maksymalna wartość dofinansowania [zł]
15.00030%4.500
20.00030%6.000
25.00030%7.500
30.00030%9.000
35.00030%10.500
40.00030%12.000
45.00030%13.500
50.00030%15.000
55.00030%16.500

Pompy ciepła to ogrzewanie przyszłości

Na tle rosnących cen energii oraz znacznych zmian klimatycznych, dla każdego gospodarstwa domowego jest ważne, aby w temacie ogrzewania preferować bezpieczną przyszłościowo, niezależną i mniej kosztowną technologię.

Dom ogrzewany przez pompę ciepła emituje aż o 40% mniej dwutlenku węgla niż dom ogrzewany węglem. Wyliczenie to uwzględnia ogólny bilans krajowej emisji CO2, nawet przy obecnym, uwęglonym miksie energetycznym.

Kluczową zaletą pompy ciepła jest jej wysoka sprawność (COP). Pompa powietrzna z jednej kWh energii elektrycznej wytwarza 3-4 kWh energii cieplnej. Pompa gruntowa nawet do 5 kWh.

“Aby ogrzać dom, pompa pobiera ciepło z otoczenia lub z gruntu i rozprowadza je po budynku. Ta energia otoczenia jest całkowicie darmowa i odnawialna. Energia potrzebna do uruchomienia pompy może pochodzić np. z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu domu. Takie połączenie sprawia, że choć na wstępie inwestycja w pompę ciepła i panele PV jest droższa niż w inne źródła grzewcze – to jednak w trakcie późniejszej eksploatacji koszty ogrzewania ponoszone przez gospodarstwa domowe są niskie. Taka inwestycja po prostu się opłaca” – powiedział dyrektor ds. strategii ciepłownictwa w Forum Energii Andrzej Rubczyński, cytowany w komunikacie.