Przegląd okresowy


  • Przegląd Instalacji Fotowoltaicznej
  • Przegląd okresowy pomp ciepła
  • Przegląd okresowy klimatyzacji
  • Przegląd okresowy wentylacji mechanicznej

Zakres

Cena

Wykonanie pomiarów elektrycznych strony DC

350 zł netto

Wykonanie pomiarów elektrycznych strony AC

Wykonanie pomiarów uziemienia

Kontrola zabezpieczeń elektrycznych

Kontrola konstrukcji montażowej oraz ewentualne regulacje

Aktualizacja oprogramowania Inwertera Solarnego zgodnie z najnowszą wersją producenta

Kontrola wizualna instalacji

Dodatkowe czynności, zgodnie z warunkami gwarancji producenta

Zakres

Cena

Kontrola szczelności obiegu chłodniczego


550 zł netto

Wytwarzanie ciśnienia w instalacji

Sprawdzenie naczynia wzbiorczego i ciśnienia w instalacji grzewczej

Kontrola szczelności wszystkich przyłączy po stronie wody grzewczej i wody użytkowej

Kontrola swobody pracy wentylatora w module zewnętrznym

Czyszczenie wymiennika ciepła (parownika) modułu zewnętrznego

Czyszczenie wanny zbiorczej i spustu kondensatu

Kontrola mocowania przyłączy elektrycznych na module wewnętrznym

Kontrola mocowania przyłączy elektrycznych modułu zewnętrznego

Kontrola pompy ciepła pod kątem nietypowych odgłosów

Zakres

Cena

Sprawdzenie pracy sterownika oraz pilota

350 zł netto

Czyszczenie filtrów parownika

Czyszczenie (szczotka i grzebień do lamel) i dezynfekcja parownika środkiem chemicznym

Wyjęcie i wyczyszczenie wentylatora parownika

Umycie i wyczyszczenie obudowy parownika

Pomiar różnicy temperatury powietrza na wlocie i wylocie parownika

Sprawdzenie drożności odpływu skroplin

Czyszczenie skraplacza (szczotka i grzebień do lamel)

Czyszczenie skraplacza środkiem chemicznym

Pomiar prądu obciążenia

Zakres

Cena

Wymianę / Czyszczenie filtrów rekuperatora

350 zł netto

Kontrolę wnętrza rekuperatora

Kontrolę stanów kanałów wentylacyjnych

Oczyszczenie kratki czerpni i wyrzutni

Kontrolę działania systemu


Serwis


Zgłoszenia serwisowe wyceniane indywidualnie pod nr tel: +48 518 709 706