Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, dokonując przebudowy o charakterze termomodernizacyjnym, mogą skorzystać w składanym zeznaniu rocznym z ulgi podatkowej zwanej jako– ulga termomodernizacyjna. Dlatego też, jeśli zdecydowałeś się na montaż instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła, możesz odpisać od dochodu wydatki na nie poniesione. Czym jest ulga termomodernizacyjna? Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi i komu ona przysługuje?

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Podatkowa ulga termomodernizacyjna jest wsparciem ze strony rządu. Polega ona na możliwości odliczenia od całorocznych przychodów kosztów związanych z pracami termomodernizacyjnymi w budynku mieszkalnym. Ma ona na celu zmotywować obywateli do inwestycji w odnawialne źródła energii oraz rozwiązania bezpieczne dla środowiska. Nie jest to więc ani dofinansowanie, ani kredyt, o które trzeba się starać poprzez załatwianie dużej ilości formalności. Wystarczy zapoznać się z ogólnymi zasadami oraz listą wydatków, które kwalifikują się do odliczenia od opodatkowanych przychodów. Aby skorzystać z ulgi, należy ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Ulga termomodernizacyjna łączy się z dotacjami z programu „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Podatnik może tylko raz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Maksymalna wysokość kwoty odliczenia wynosi 53 000 zł, przy czym kwota ta odnosi się do wszystkich realizowanych przedsięwzięć w budynkach będących własnością lub współwłasnością podatnika. Ulga podatkowa przysługuje osobom , którzy są podatnikami:

 • PIT-36
 • PIT-37
 • PIT-36L (podatek liniowy)
 • PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Zgodnie z art. 26h ust. 9. ustawy o PIT podatnik, który dokona odliczenia ulgi, ale nie zakończy przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie 3 kolejnych lat, będzie zobowiązany doliczyć kwoty odliczone w ramach ulgi do dochodu wykazywanego w zeznaniu składanego za rok podatkowy, w którym upłynął okres 3 lat.

 Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje:

 • najemcom domów jednorodzinnych,
 • właścicielom budynków wielorodzinnych,
 • osobom, które są w trakcie budowy domu jednorodzinnego.

Co podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych został konkretnie określony przez ustawę. Co można więc odliczyć od opodatkowanej kwoty? 

 • całkowita lub częściowa zamiana aktualnych instalacji na takie, które pobierają energię z odnawialnych źródeł (fotowoltaika, pompa ciepła lub tym podobne),
 • modernizacje budynków, wpływające na znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do ogrzewania (wymiana okien, ocieplenie ścian zewnętrznych),
 • wszelkie ulepszenia, zmniejszające straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych lub działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii (wymiana pieca).
 • materiały budowlane
 • usługi, związane z termomodernizacją budynku.

Pełen katalog wydatków, które są uprawnione do ulgi termomodernizacyjnej znajduje się w na stronie www.isap.sejm.gov.pl 

WAŻNE!

Zakupy, które chcesz odliczyć, realizuj tylko u przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani jako firma VAT czynna. Wszystkie koszta muszą być udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Żeby otrzymać zwrot kosztów poniesionych na fotowoltaikę w ramach ulgi inwestycyjnej NIE MUSISZ wykonywać audytu energetycznego. Jedyne co jest potrzebne do rozliczenia to wystawiona faktura przez dostawcę i wykonawcę systemu fotowoltaicznego.

Co z dotacjami z programu Mój Prąd?

Wydatki na instalację fotowoltaiczną odliczamy od podstawy opodatkowania, ale bez otrzymanych dotacji. Jeśli więc uzyskałeś dotację z programu Mój Prąd, to musisz ją odjąć od kosztów poniesionej inwestycji. Wszystko jest jasne, jeśli dotacja wpłynęła na konto w ubiegłym roku. Jeśli zaś przyszła w tym roku i nie złożyliśmy jeszcze deklaracji, to najlepiej ją teraz uwzględnić i od razu pomniejszyć kwotę wydatków o dotację.

Zasady odliczenia

Podstawą do odliczenia poniesionych kosztów są oczywiście faktury. Podczas obliczania opodatkowanej kwoty można odliczyć wszystkie koszta, poniesione od początku 2019 roku, jeśli nie zostały one wcześniej uwzględnione w zeznaniach podatkowych. Ważne jest, by na każdej fakturze znajdowały się dane osoby, która zamierza skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jeśli będzie ona zawierała dane współmałżonka czy innego współwłaściciela budynku, niestety nie zostanie ona uwzględniona podczas rozliczenia. 

Dużym plusem ulgi termomodernizacyjnej jest fakt, że jeśli koszta inwestycji przekroczą dochód na dany rok podatkowy, to pozostała kwota może zostać odliczona jeszcze przez kolejne 6 lat, aż do odliczenia pełnych kosztów. Oznacza to, że jeśli założenie instalacji fotowoltaicznej kosztowało 50 tysięcy złotych, a wykazany dochód to przykładowo 40 tysięcy, to pozostałe 10 tysięcy złotych można odliczyć w kolejnym roku. 

A to nie wszystko! Jak wspomnieliśmy powyżej, maksymalna wysokość ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 tysiące złotych. Jednak  jest ona przyznawana na osobę, a nie na inwestycję, a co za tym idzie każdy ze współwłaścicieli budynku może skorzystać z ulgi nieprzekraczającej 53 tysiące. W przypadku licznych inwestycji, wchodzących w działania termomodernizacyjne, rocznie małżeństwo może odliczyć aż 106 tysięcy złotych. 

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę – przykład

Inwestor zdecydował się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,2 kWp za 31 000 zł. Na zakup instalacji fotowoltaicznej została przyznana dopłata Mój prąd w wysokości 5 000 zł. Podstawę opodatkowania w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie więc mógł obniżyć o 26 000 zł. Tym samym, dzięki uldze termomodernizacyjnej na fotowoltaikę, w tym przypadku oszczędności wyniosą:

 • 4 420 zł – u osób w I progu podatkowym (17%)
 • 4 940 zł – u osób rozliczających się na zasadzie podatku liniowego (19%)
 • 8 320 zł – u osób w II progu podatkowym (32%)

Nie musisz samodzielnie wyliczać ulgi termomodernizacyjnej

Podatnicy, którzy mają problem z wyliczeniem wysokości ulgi termomodernizacyjnej, jaką można odliczyć w PIT, nie muszą doknywać samodzielnego wyliczania. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu e-pity, który wyliczy ulgę za Ciebie.